Navigera: Köpinformation Konsumentköplagen

Konsumentköplagen PDF Skriv ut E-postadress
Dina rättigheter som konsument när du köper en vara av en näringsidkare står i konsumentköplagen. Där står bland annat vad du kan kräva av säljaren om det är fel på varan eller om varan levereras för sent. När du köper tjänster, som reparationer eller service, gäller en annan lag - konsumenttjänstlagen.

Både konsumenttjänstlagen och konsumentköplagen är i huvudsak tvingande.

Det betyder att en säljare inte får ge dig sämre villkor än de som står i lagen. Däremot får säljaren erbjuda dig bättre villkor. Från och med 1 april 2005 har konsumenter tre år på sig att reklamera en vara eller en tjänst, mot tidigare två år. Det innebär att den förlängda reklamationstiden gäller varor och tjänster som du köper den 1 april 2005 eller senare. För varor som du köpt före detta datum gäller fortfarande två års reklamationstid.

Om varan har ett fel, kan du välja mellan avhjälpning, omleverans, ett lämpligt avdrag av köpesumman eller att häva köpet. Väljer du avdrag av köpesumman eller upphävning av köpet, kan säljaren erbjuda avhjälpning eller omleverans, om han inte vill acceptera ditt krav. Det är du som väljer mellan de två möjligheterna, om inte den möjlighet du väljer, är omöjlig eller påför säljaren orimliga kostnader. Det är t ex orimligt att kräva omleverans av en bil, om en blinkers går sönder, eftersom det lätt kan repareras. Det är heller inte möjligt att byta en använd bil. I den situationen kan säljaren kräva att få reparera.

Avhjälper/byter inte säljaren inom rimlig tid, kan du häva köpet, kräva prisavdrag eller byte, eller låta avhjälpa felet på säljarens bekostnad.