Navigera: Köpinformation Distansavtalslagen

Distansavtalslagen PDF Skriv ut E-postadress

För köp på Internet gäller Distansavtalslagen. Denna lag uppkom den 1 juni 2000 och innehåller bl.a. krav på näringsidkarens informationsskyldighet och nya regler om konsumentens ångerrätt. Den gamla hemförsäljningslagen har därmed upphört att gälla.

Tidigare gällde den så kallade ångerveckan vid hemförsäljning. Numera gäller följande:

Din ångerrätt (ångerfristen) gäller under 14 dagar.

Du behöver aldrig ange varför du ångrar dig. Om du ångrar dig ska du lämna eller skicka ett meddelande till näringsidkaren inom ångerfristen.

Du behöver inte meddela skriftligt att du ångrar dig. Det avgörande är att det klart framgår att du ångrar dig.

Det är du som ska kunna bevisa att du har ångrat dig i rätt tid. Det kan därför vara bra att skicka meddelandet som rekommenderat brev eller på annat sätt som visar att du inte meddelat näringsidkaren för sent.
Ångerfristen börjar löpa den dag du tog emot varan eller en väsentlig del av den.

När du utnyttjat din ångerrätt
Du är skyldig att hålla varan i lika gott skick som när du fick den. Du får inte använda den, men naturligtvis försiktigt undersöka den. Om varan skadas eller kommer bort på grund av att du är vårdslös förlorar du ångerrätten.

När du utnyttjat din ångerrätt ska du sända eller lämna tillbaka den till näringsidkaren

Om du vill utnyttja din ångerrätt, eller om du har andra frågor eller synpunkter, är du välkommen att kontakta oss.