Navigera: Butiken Rökgastermometrar Rökgastermometer 0-500 3/8 ans


Rökgastermometer 0-500 3/8 ans

Rökgastermometer med 3/8 anslutning. För kontroll av anläggningens rökgastemperatur.

Med hjälp av en rökgastermometer har Du kontroll anläggningens rökgaser. Är pannans rökgastemperatur över 350° ska Du kontrollera Din anläggning. Vid frågor, kontakta Din lokala skorstensfejare.

Temperatur område 0-500°C.
Längd 230 mm. Diameter 10 mm.

 

  • Det är lätt att installera en termometer i rökgaskanalen. En rökgaskanal är oftast konstruerad för att tåla 350 °C. (Vissa typer är dock godkända för 450 °C.) Detta betyder att omslutningsytor, isolering och avståndskrav utgår från att temperaturen är < 350 °C. Utsidan av kanalen får inte bli varmare än 100 °C. Om yttemperaturen överskrids kommer trävirke i anslutning till kanalen att torrdestillera, och riktigt torrt trä kan antändas vid temperaturer under 100 °C. Torrdestillation är en förklaring till att bränder ofta startar ”oväntat” vid årets första köldknäpp.

347,50kr
560,00kr
Du sparar:  212,50kr!!!
Senast uppdaterad: måndag, 18 mars 2019 13:45